แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

eit

iit

linkeit

linkiit

backoffice

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/11/2562
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
1,216
เดือนที่แล้ว
1,782
ปีนี้
16,123
ปีที่แล้ว
52,258
ทั้งหมด
130,234
ไอพี ของคุณ
3.210.201.170ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างหมู่ที่ 11,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th
07 ตุลาคม 2563

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลพันนา,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา ฯ พนักงาน เทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพันนา  ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลพันนา  ในวันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2563

29 กันยายน 2563

โครงการประชาคมหมู่บ้าน บ้านคำตานา หมู่ที่6 ,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

โครงการประชาคมหมู่บ้าน ชี้แจงเรื่องแนวทางดำเนินการตามโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2563 วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563

28 กันยายน 2563

ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง  บ้านหนองไผ่ยาวหมู่ที่ 9,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th
25 กันยายน 2563

เทศบาลตำบลพันนาออกพื้นที่ประชาคมหมู่บ้าน  บ้านหนองปลาเข็ง,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th
25 กันยายน 2563

เทศบาลตำบลพันนาออกพื้นที่ประชาคมหมู่บ้าน  ,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลพันนา  ณ บ้านโมน บ้านเมืองทอง และบ้านแย้  วันพุธที่ 23 กันยายน 2563  

23 กันยายน 2563

ศึกษาดูงานธานาคารน้ำใต้ดิน ที่ตำบลโคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th
18 กันยายน 2563

โครงการศูนย์ยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่   และตรวจสอบสิทธิแสดงตนยืนยันสถานะดำรงชีวิต และยืนยันความประสงค์ในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  บ้านพันนาหมู่ที่ 1 ,12  วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563  

17 กันยายน 2563

โครงการศูนย์ยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่   และตรวจสอบสิทธิแสดงตนยืนยันสถานะดำรงชีวิต และยืนยันความประสงค์ในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  บ้านพันนาหมู่ที่ 10  วันพุธที่ 16 กันยายน 2563  

16 กันยายน 2563

โครงการศูนย์ยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่   และตรวจสอบสิทธิแสดงตนยืนยันสถานะดำรงชีวิต และยืนยันความประสงค์ในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  บ้านคำตานา วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2563  

15 กันยายน 2563

โครงการศูนย์ยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่   และตรวจสอบสิทธิแสดงตนยืนยันสถานะดำรงชีวิต และยืนยันความประสงค์ในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  บ้านถ่อน วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563  

11 กันยายน 2563

กิจกรรมใส่ทำความสะอาดเฉลิมพระเกียรติ  ถนนเส้น โรงเรียนบ้านโมน-วัดศรีบุญเรือง,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

กิจกรรมทำความสะอาดเฉลิมพระเกียรติ ถนนเส้นโรงเรียนบ้านโมน-วัดศรีบุญเรือง  วันศุกร์ที่  ๑๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓

11 กันยายน 2563

โครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยกิจกรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านไม่ขายเสียง,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

โครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยกิจกรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านไม่ขายเสียง และตรวจสอบสิทธิแสดงตนยืนยันสถานะดำรงชีวิต และยืนยันความประสงค์ในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  บ้านแย้ วันที่ 10 กันยายน 2563

10 กันยายน 2563

โครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยกิจกรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านไม่ขายเสียง,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

โครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยกิจกรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านไม่ขายเสียง  และตรวจสอบสิทธิแสดงตนยืนยันสถานะดำรงชีวิต และยืนยันความประสงค์ในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  บ้านโมน - บ้านเมืองทอง  วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563

09 กันยายน 2563

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพันนา ,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพันนา ดำเนินการโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2563  ในวันพุธที่  ๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓

02 กันยายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (83 รายการ)