แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

eit

iit

linkeit

linkiit

backoffice

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/11/2562
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
124
เดือนนี้
2,085
เดือนที่แล้ว
2,501
ปีนี้
21,450
ปีที่แล้ว
19,867
ทั้งหมด
155,428
ไอพี ของคุณ
18.204.2.231
นายอภิบาล ดวงใจ
ประธานสภาเทศบาล

นายบุญเย็น พิมภาวะ
รองประธานสภาเทศบาล
นายไกรทอง นามกาสา
เลขานุการสภา

นายอภิบาล ดวงใจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสวัสดิ์ ดวงใจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายธีระพงศ์ ปาละสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายศุภชัย กาละรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายสุพจน์ จันทองไสย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายมงคลชัย มันตาพันธุ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายบุญเย็น พิมภาวะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายสง่า สุดแสง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายทองใส สุมาลัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายวิลัย จะดันพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายธีระวัฒน์ สาระบุตร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายสนอง สินอยู่
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2