แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

eit

iit

linkeit

linkiit

backoffice

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/11/2562
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
1,216
เดือนที่แล้ว
1,782
ปีนี้
16,123
ปีที่แล้ว
52,258
ทั้งหมด
130,234
ไอพี ของคุณ
3.210.201.170
นายไกรทอง นามกาสา
ปลัดเทศบาลตำบลพันนา


นายชัยยา ไชยรบ
รองปลัดเทศบาล


นางสาวกรวรรณ พรหมศิริ
หัวหน้าสำนักปลัด

นายจำนงค์ เมรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวนงนุช วงศ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางจรรยภา ถามะพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายสิงห์เดี่ยว แก้วคำศรี
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นางเภาเงิน งามนา
ผู้อำนวยการกองคลัง