แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

eit

iit

linkeit

linkiit

backoffice

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/11/2562
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
1,667
เดือนที่แล้ว
1,557
ปีนี้
3,224
ปีที่แล้ว
19,867
ทั้งหมด
137,202
ไอพี ของคุณ
54.236.58.220

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP13 ก.ค. 2563
2คู่มือการประชุมสภาท้องถิ่น9 ก.ค. 2563
3คู่มือปฏิิบัติงานพัสดุ9 ก.ค. 2563
4คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ (บริหารงานทั่วไป)24 มิ.ย. 2563
5คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี24 มิ.ย. 2563
6คู่มือแนวทางการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล19 มิ.ย. 2563
7คู่มือการปฏิบัติงานด้านเบี้ยยังชีพ18 มิ.ย. 2563
8คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 22 พ.ย. 2562

1