แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

eit

iit

linkeit

linkiit

backoffice

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/11/2562
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
59
เดือนนี้
1,118
เดือนที่แล้ว
1,960
ปีนี้
6,423
ปีที่แล้ว
19,867
ทั้งหมด
140,401
ไอพี ของคุณ
3.230.173.249

ลำดับรายการวันที่
14101 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)25 พ.ย. 2562
24102 เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)25 พ.ย. 2562
34103 เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)25 พ.ย. 2562
44201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)25 พ.ย. 2562
54202 เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)25 พ.ย. 2562
64203 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)25 พ.ย. 2562
74204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส)25 พ.ย. 2562
84301 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)25 พ.ย. 2562
94302 เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)25 พ.ย. 2562
104401 เจ้าพนักงานการเกษตร (ฏิบัติงาน-อาวุโส)25 พ.ย. 2562
114402 เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)25 พ.ย. 2562
124403 เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)25 พ.ย. 2562
134404 เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)25 พ.ย. 2562
144501 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)25 พ.ย. 2562
154601 เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)25 พ.ย. 2562
164602 พยาบาลเทคนิค (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)25 พ.ย. 2562
174603 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)25 พ.ย. 2562
184604 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)25 พ.ย. 2562
194605 โภชนากร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)25 พ.ย. 2562
204606 เจ้าพนักงานรังสีการแทพย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)25 พ.ย. 2562

12  >> >|