แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

eit

iit

linkeit

linkiit

backoffice

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/11/2562
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
59
เดือนนี้
1,118
เดือนที่แล้ว
1,960
ปีนี้
6,423
ปีที่แล้ว
19,867
ทั้งหมด
140,401
ไอพี ของคุณ
3.230.173.249

นายไกรทอง นามกาสา
ปลัดเทศบาลตำบลพันนานายชัยยา ไชยรบ
รองปลัดเทศบาลตำบลพันนานางสาวกรวรรณ พรหมศิริ
หัวหน้าสำนักฌทศบาลนางสาวนิภา เสนงาม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการนางสาวจุฬาลักษณ์ วงศ์ประทุม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการว่าที่ ร.ต.ต.เพ็ญประภา พลสักขวา
นิติการชำนาญการนางวิมลรัตน์ พลเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาสิบเอกธนากร เพชรวิชัย
เจ้าพนักงานป้องและบรรเทาสาธารณภัยนายชูชาติ ใจซื่อ
พนักงานขับรถยนต์นายสักรินทร์ มาตขาว
พนักงานขับรถนายสายฝน นามวงค์
ผช.จพ.ป้องกันนางสาวนริศรา หอมจิตร
คนงานทั่วไปนายสุรศักดิ์ เริ่มรักษ์
พนักงานขับรถดับเพลิงนายวีระยุทธ ดวงใจ
พนักงานดับเพลิงนายธีระเดช จำปาอ่อน
พนักงานดับเพลิงนายสุพล คำสอน
พนักงานดับเพลิงนายคฑาวุธ ไชยเลิศ
พนักงานดับเพลิงนายกรวิทย์ ชนะมาร
พนักงานดับเพลิงนางสาวอรนภา อ่อนแก้ว
จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการนางสาวนันทกานต์ ประทาพันธ์
จ้างเหมาปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล