แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

backoffice

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/11/2562
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
159
เดือนที่แล้ว
1,311
ปีนี้
3,900
ปีที่แล้ว
52,258
ทั้งหมด
118,011
ไอพี ของคุณ
3.230.76.196

นายไกรทอง นามกาสา
ปลัดเทศบาลตำบลพันนานายชัยยา ไชยรบ
รองปลัดเทศบาลตำบลพันนานางสาวกรวรรณ พรหมศิริ
หัวหน้าสำนักฌทศบาลนางสาวนิภา เสนงาม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการนางสาวจุฬาลักษณ์ วงศ์ประทุม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการว่าที่ ร.ต.ต.เพ็ญประภา พลสักขวา
นิติการชำนาญการนางวิมลรัตน์ พลเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาสิบอกธนากร เพชรวิชัย
เจ้าพนักงานป้องและบรรเทาสาธารณภัยนายชูชาติ ใจซื่อ
พนักงานขับรถยนต์นายสักรินทร์ มาตขาว
พนักงานขับรถนางประไทย รักษาแสง
คนงานทั่วไป


นายสายฝน นามวงค์
ผช.จพ.ป้องกันนายสุรศักดิ์ เริ่มรักษ์
พนักงานขับรถดับเพลิงนายวีระยุทธ ดวงใจ
พนักงานดับเพลิงนายธีระเดช จำปาอ่อน
พนักงานดับเพลิงนายสุพล คำสอน
พนักงานดับเพลิงนายคฑาวุธ ไชยเลิศ
พนักงานดับเพลิงนายกรวิทย์ ชนะมาร
พนักงานดับเพลิงนางสาวอรนภา อ่อนแก้ว
จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ


นางสาวนันทกานต์ ประทาพันธ์
จ้างเหมาปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล


นางสาวนริศรา หอมจิตร
คนงานทั่วไป