แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

backoffice

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/11/2562
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
159
เดือนที่แล้ว
1,311
ปีนี้
3,900
ปีที่แล้ว
52,258
ทั้งหมด
118,011
ไอพี ของคุณ
3.230.76.196

นางจรรยภา ถามะพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษานางสาวอมรรัตน์ ซิมค็อก
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษานางอำพร หอมสร้อย
ครู ค.ศ.2นางประยอม ควรคง
ครู ค.ศ.1นางฉวีวรรณ สาริบุตร
ครู ค.ศ.1นางเบญรัตน์ วรรณรอด
ครู ค.ศ.1นางดารารัตน์ มาตขาว
ครู ค.ศ.1นางศิรดา สุวรรณเขต
ครู ค.ศ.1นางนิภาวรรณ พรหมกุล
ครู ค.ศ.1นางสาวนริศรา ดรุณพันธ์
ผช.ครูดูแลเด็กนายสุภาพ คุณละ
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการนางโกสม กาสีคุณ
จ้างเหมา ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาววิภารัตน์ อรรถสาร
จ้างเหมา ผช.ครูผู้ดูแล


นางสาวณัฐชยา นามเสน
จ้างเหมา ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวเยาวลักษณ์ บุตรแดง
จ้างเหมา ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก