แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

eit

iit

linkeit

linkiit

backoffice

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/11/2562
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
1,377
เดือนที่แล้ว
1,782
ปีนี้
16,284
ปีที่แล้ว
52,258
ทั้งหมด
130,395
ไอพี ของคุณ
3.89.87.12

ว่าง
ผู้อำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม


ว่าง
หัวหน้าฝำยบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางรัชนีกร ราชโสภา
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพปฏิบัติการนายศิริศักดิ์ พงศ์สิทธิศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายวิชัย โสภิรักษ์
พนักงานขับรถกู้ชีพ


นายนัทธพงศ์ จันทอง
พนักงานขับรถกู้ชีพ


นายทรงศักดิ์ ไชยบุตร
พนักงานขับรถกู้ชีพ


นายชลิตร ต้นเตย
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย


นายฤทธิรงค์ สารบุตร
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย


นายพนมไพร ทองขาว
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย


นายยศพล คนเที่ยง
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย