แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

eit

iit

linkeit

linkiit

backoffice

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/11/2562
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
1,216
เดือนที่แล้ว
1,782
ปีนี้
16,123
ปีที่แล้ว
52,258
ทั้งหมด
130,234
ไอพี ของคุณ
3.210.201.170ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการรายใหม่  ,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการรายใหม่ เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอขึ้นทะเบียน

06 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การออกตรวจสอบสถานะการมีชีวิตอยู่ ,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

    เทศบาลตำบลพันนา ขอให้ผู้ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ แสดงตนยืนยันสถานะดำรงชีวิต และยืนยันความประสงค์ในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ โดยเตรียมหลักฐานประกอบการยืนยันตนตามเอกสารแนบท้าย
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ป่วยเอดส์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
2.สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ป่วยเอดส์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (กรณีเป็นผู้พิการ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้ในการโอนเงินเบี้ยยังชีพ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

    หากท่านไม่สามารถมาแสดงตนได้เอง สามารถมอบอำนาจให้บุตรหลาน หรือผู้ดูแลมาแสดงตนแทนได้ โดยมีหลักฐานเอกสารมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้
1.หนังสือมอบอำนาจ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ป่วยเอดส์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ป่วยเอดส์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4.สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (กรณีเป็นผู้พิการ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5.สำเนาประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
6.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

    เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ ผู้ป่วยเอดส์ เทศบาลตำบลพันนา จึงกำหนดให้บริการนอกสถานที่ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

สามารถดาวน์โหลดเอกสารคลิก

18 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลพันนา,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

11 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลพันนา,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

11 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลพันนา ,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

10 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลพันนา เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลพันนา  เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

05 สิงหาคม 2563

ประกาศจังหวัดสกลนคร,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th
15 กรกฎาคม 2563

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลร้องเรียนทางเว็บไซต์,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลร้องเรียนทางเว็บไซต์

14 กรกฎาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลตำบลพันนา,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

เรื่อง  รับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

02 กรกฎาคม 2563

โครงการอว.สร้างงาน เฟส 2 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

โครงการอว.สร้างงาน เฟส 2 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

17 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปลาเข็ง หมู่ที่ 8 สายบ้านหนองปลาเข็ง ถึง บ้านงิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพันนานคร ถึง บ้านม้า บ้านพันนานคร หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพันนาใต้ ถึง เหล่าเฒ่าเมี่ยงบ้านพันนาใต้ หมู่ที่ 10 โดยเฉพาะเจาะจง

01 มิถุนายน 2563

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลพันนา,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th
21 พฤษภาคม 2563

แนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือคนพิการในสถานการณ์โควิด-19 รายละ 1,000 บาท,เทศบาลตำบลพันนา,panna.go.th
20 พฤษภาคม 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (37 รายการ)