ชื่อเรื่อง : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียด : ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริม และปรับปรุงบริการสาธารณะขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน จึงขอความร่วมมือมายังท่านเข้าไปตอบแบบสอบถามด้วยนะคะ เพื่อประโยชน์ต่อท้องถิ่นของเราในการจัดสรรงบประมาณลงมาพัฒนา
ชื่อไฟล์ : MmBv6RhThu113304.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้