ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อซ่อมแซมและบำรุงรถยนต์กู้ชีพเทศบาลตำบลพันนา หมายเลขทะเบียน กธ 778 สกลนคร ระยะทาง 41,700 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง