เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
2 กรกฎาคม 2565
photo มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 44
21 มิถุนายน 2565
insert_drive_file HOW TO ทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี poll โดย : admin เปิดอ่าน : 48
21 มิถุนายน 2565
photo รายชื่อกลุ่มเปราะบาง ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร poll โดย : admin เปิดอ่าน : 46
21 มิถุนายน 2565
photo รายชื่อผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร poll โดย : admin เปิดอ่าน : 43
13 มิถุนายน 2565
เลขที่ 014/2565 find_in_page เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 48
18 พฤษภาคม 2565
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น poll โดย : admin เปิดอ่าน : 56
18 พฤษภาคม 2565
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น poll โดย : admin เปิดอ่าน : 53
22 เมษายน 2565
photo ประชาสัมพันธ์การเข้ารับมอบทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 60
22 เมษายน 2565
photo ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 58
22 เมษายน 2565
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย poll โดย : admin เปิดอ่าน : 50
5 เมษายน 2565
insert_drive_file ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 60
11 มีนาคม 2565
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร poll โดย : admin เปิดอ่าน : 103
4 มีนาคม 2565
photo ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 110
1 มีนาคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลพันนา เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลตำบลพันนา พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตี้งดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 120
22 กุมภาพันธ์ 2565
photo แอปพลิเคชั่น (Land Use Plan) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 118
12 มกราคม 2565
insert_drive_file รายงานการบริหารจัดการการใช้พลังงาน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 30
10 มกราคม 2565
insert_drive_file การเชิดชูเกียรติแก่บุคคลในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 29
7 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลพันนา poll โดย : admin เปิดอ่าน : 151
5 มกราคม 2565
insert_drive_file ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564– 2566) ครั้งที่ 1/ 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 108
24 พฤศจิกายน 2564
photo ข่าวประชาสัมพันธ์ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 207
1 - 20 (ทั้งหมด 65 รายการ) 1 2 3 4


× เทศบาลตำบลพันนา