messager
 
เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลพันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
สำนักงานเทศบาลตำบลพันนา : 042-729392
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 042-729500
งานกู้ชีพกู้ภัย : 042-707822 081-3817988

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
2 เมษายน 2567
แจ้งเรื่อง ร้องเรียนปัญหาการใช้น้ำประปา เทศบาลตำบลพันนา โดย : admin เปิดอ่าน : 9
11 มีนาคม 2567
การรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2566 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 18
5 มีนาคม 2567
เด็กเยาวชนในชุมชนใกล้เคียงสามารถเข้าร่วมได้หมดเลย สำหรับคนเข้าร่วมขอ ชื่อ + เบอร์โทรศัพท์ (สามารถเดินทางมาเข้าร่วมได้ เพราะไม่มีรถรับส่ง) grade โดย : admin เปิดอ่าน : 13
1 มีนาคม 2567
การรับสมัคร อปพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 17
29 กุมภาพันธ์ 2567
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 19
28 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศเทศบาลตำบลพันนา เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 31
20 กุมภาพันธ์ 2567
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลพันนา เมื่อท่านได้รับแบบแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ควรทำอย่างไร | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 14
20 กุมภาพันธ์ 2567
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลพันนา เมื่อท่านได้รับแบบแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ควรทำอย่างไร | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 12
20 กรกฎาคม 2566
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 76
7 กรกฎาคม 2566
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับพัสดุ (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านถ่อน-หนองหอยคัน) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 104
30 พฤษภาคม 2566
แจ้งเตือนภัยผู้แอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรม poll โดย : admin เปิดอ่าน : 65
24 มีนาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลพันนา เรื่อง เงินรางวัลการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 109
24 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 103
13 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 93
8 มีนาคม 2566
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลพันนา | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 145
8 มีนาคม 2566
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 87
1 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องงดเผาตอซังข้าว poll โดย : admin เปิดอ่าน : 71
3 ตุลาคม 2565
find_in_page รายงานฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 69
22 กันยายน 2565
ผลการสำรวจปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 60
10 กันยายน 2565
การจัดทำข้อมูลตลาดในพื้นที่และหัวข้อการพัฒนาเพื่อยกระดับตลาด poll โดย : admin เปิดอ่าน : 65
1 - 20 (ทั้งหมด 95 รายการ) 1 2 3 4 5

× เทศบาลตำบลพันนา