เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลพันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
สำนักงานเทศบาลตำบลพันนา : 042-729392
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 042-729500
งานกู้ชีพกู้ภัย : 042-707822 081-3817988

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 303
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอไรซ์ รสจืดขนาดบรรจุถุง 200 ซี.ซี.สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลพันนา จำนวน 3 ศูนย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 301
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอไรซ์ รสจืดขนาดบรรจุถุง 200 ซี.ซี. สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลพันนา (โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปลาเข็ง หมู่ที่ 8 สายบ้านหนองปลาเข็ง ถึง บ้านงิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพันนานคร ถึง บ้านม้า บ้านพันนานคร หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพันนาใต้ ถึง เหล่าเฒ่าเมี่ยงบ้านพันนาใต้ หมู่ที่ 10 โดยเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านพันนาใต้หมู่ที่ 10 สายบ้านพันนาใต้ถึงบึงคำอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพันนานคร หมู่ที่ 12 (ลำห้วยคำอ้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านถ่อน หมู่ที่ 3(สายบ้านถ่อน ถึง วัดศณีบุญเรือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านพันนาใต้ สายบ้านนางทองอรแลนเชย ถึงบ้านนายกาล อินทะไชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 11 สายจากถนนนิตโยถึงสี่แยกวัดศรีบุญเรือง (บ้านเมืองทอง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
photo ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านพันนาใต้ถึงบ้านถ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
photo ประกาศผู้ชนะเลิศการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบาดาล บ้านคำตานาหมู่ที่ ๖ ตำบลพันนา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
insert_drive_file ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (แอร์วาล์ว ขนาด 3 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
insert_drive_file ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งทะเบียน บฉ 5213 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซ่มท่อเมนประปาบ้านหนองปลาเข็ง หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 9,000 BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
insert_drive_file ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดรื้อท่อเมนประปา บ.พันนา จำนวน 8 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
1 - 20 (ทั้งหมด 39 รายการ) 1 2


× เทศบาลตำบลพันนา