เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลพันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
สำนักงานเทศบาลตำบลพันนา : 042-729392
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 042-729500
งานกู้ชีพกู้ภัย : 042-707822 081-3817988

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder ประกาศ/คำสั่ง
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลพันนา เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลพันนา เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลพันนา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลพันนา เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลพันนา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
find_in_page แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลพันนา เรื่องการมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฎิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลพันนา เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
photo คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการขยะไม่สวยแต่งช่วยพัฒนารายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลพันนา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
insert_drive_file ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลพันนา