เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder ประกาศ/คำสั่ง
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลพันนา เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลพันนา เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลพันนา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลพันนา เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลพันนา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
find_in_page แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลพันนา เรื่องการมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฎิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลพันนา เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
photo คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการขยะไม่สวยแต่งช่วยพัฒนารายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลพันนา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลพันนา