เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
account_box กองช่าง
นายจํานงค์ เมรี
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์: 0885776933
นางสาวณัฐณิสา เริ่มรักษ์
นายช่างโยธาอาวุโส
นายวิพัฒน์ คุณแก้ว
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายสมบัติ ไชยเลิศ
ผู้ช่วยช่างโยธา
นางสาวภัทราวดี ศิริบูรณ์
จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ


× เทศบาลตำบลพันนา