เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
นายกเทศมนตรีตำบลพันนา พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกินBCG (U๒T for BCG) ตำบลพันนา [10 สิงหาคม 2565]
นายกเทศมนตรีตำบลพันนา พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ร่วมทำกิจกรรมกับโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลพันนา [9 สิงหาคม 2565]
นายกเทศมนตรีตำบลพันนา สั่งการให้งานป้องกันฯ สนับสนุนรถกระเช้า พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกตัดแต่งกิ่งไม้ที่เพื่อปรับภูมิทัศน์รอบๆหมู่บ้านของชาวบ้านถ่อน ม.3 [8 สิงหาคม 2565]
นายกเทศมนตรีตำบลพันนา ได้มอบหมายให้ นายสิริกร เนื่องจากจันทร์ รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้นำชุมชน (Join with PEA Region 2) [8 สิงหาคม 2565]
นายกเทศมนตรีตำบลพันนา และทีมงานป้องกันฯ และ กู้ชีพกู้ฯ ช่วยกันตัดหญ้าเกาะกลางถนน บริเวณช่วงบ้านพันนา เพื่อปรับภูมิทัศน์ พร้อมช่วยกันปลูกไม้ประดับบริเวณเกาะกลางถนน [7 สิงหาคม 2565]
นายกเทศมนตรีตำบลพันนา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรมปฐมนิเทศเด็กและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพันนา [5 สิงหาคม 2565]
นายกเทศมนตรีตำบลพันนา สั่งการให้พนักงานเทศบาล ในการเคลื่อนย้ายศาลาที่พักผู้โดยสาร [5 สิงหาคม 2565]
นายกเทศมนตรีตำบลพันนา สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกตัดต้นไม้ภายในวัดศรีบุญเรือง บ้านงิ้ว ม.4 ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน [4 สิงหาคม 2565]
นายกเทศมนตรีตำบลพันนา พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ร่วมประชุมประจำเดือน [4 สิงหาคม 2565]
นายกเทศมนตรีตำบลพันนา สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกู้ชีพกู้ภัย ออกเก็บขยะบริเวณจุดกลับรถ เขตทางหลวงหมายเลข 22 [1 สิงหาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 - 10 (ทั้งหมด 296 รายการ)


× เทศบาลตำบลพันนา