ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับงานกิจการประปาในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลพันนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง