เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลพันนา หมู่ที่ 2 ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47240 หมายเลขโทรศัพท์./โทรสาร 0 - 4272-9392มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
folder สายทั่วไป
folder สายบริหาร
folder สายวิชาการ
folder สายอำนวยการ
folder บริหารท้องถิ่น
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 219
view_list โครงสร้างหน่วยงาน
photo โครงสร้างหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42

account_box คณะผู้บริหาร
ร้อยตำรวจตรีสุรพล สุวรรณเขต
นายกเทศมนตรีตำบลพันนา

โทรศัพท์ : 0629956721
ID LINE : 0629956721
ร้อยตำรวจตรีสุรพล สุวรรณเขต
นายกเทศมนตรีตำบลพันนา

โทรศัพท์ : 0629956721
ID LINE : 0629956721
นายสิริกร เนื่องจากจันทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลพันนา

โทรศัพท์ : 0822057792
ID LINE : 0822057792
นายสิริกร เนื่องจากจันทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลพันนา

โทรศัพท์ : 0822057792
ID LINE : 0822057792
นายสุทัศน์ นามเสน
รองนายกเทศมนตรีตำบลพันนา

โทรศัพท์ : 0819668121
ID LINE : 0819668121
นายสุทัศน์ นามเสน
รองนายกเทศมนตรีตำบลพันนา

โทรศัพท์ : 0819668121
ID LINE : 0819668121
นายสะเทียน ใจปัดชา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพันนา

โทรศัพท์ : 0847867811
ID LINE : 0847867811
นายสะเทียน ใจปัดชา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพันนา

โทรศัพท์ : 0847867811
ID LINE : 0847867811
นายสวัสดิ์ อินทวงค์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพันนา

โทรศัพท์ : 0837521574
ID LINE : 0837521574
นายสวัสดิ์ อินทวงค์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพันนา

โทรศัพท์ : 0837521574
ID LINE : 0837521574
account_box ฝ่ายนิติบัญญัติ
นายอภิบาล ดวงใจ
ประธานสภาเทศบาล
นายอภิบาล ดวงใจ
ประธานสภาเทศบาล
นายบุญเย็น พิมภาวะ
รองประธานสภาเทศบาล
นายบุญเย็น พิมภาวะ
รองประธานสภาเทศบาล
นายไกรทอง นามกาสา
เลขานุการสภา
นายไกรทอง นามกาสา
เลขานุการสภา
นายอภิบาล ดวงใจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายอภิบาล ดวงใจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสวัสดิ์ ดวงใจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสวัสดิ์ ดวงใจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายธีระพงศ์ ปาละสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายธีระพงศ์ ปาละสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายศุภชัย กาละรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายศุภชัย กาละรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสุพจน์ จันทองไสย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสุพจน์ จันทองไสย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายมงคลชัย มันตาพันธุ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายมงคลชัย มันตาพันธุ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายบุญเย็น พิมภาวะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายบุญเย็น พิมภาวะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสง่า สุดแสง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสง่า สุดแสง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายทองใส สุมาลัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายทองใส สุมาลัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายวิลัย จะดันพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายวิลัย จะดันพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายธีระวัฒน์ สาระบุตร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายธีระวัฒน์ สาระบุตร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสนอง สินอยู่
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสนอง สินอยู่
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายไกรทอง นามกาสา
ปลัดเทศบาลตำบลพันนา

โทรศัพท์ : 0822057792
E-mail: Kai_tong66@hotmail.com ID LINE : 0822057792
นายไกรทอง นามกาสา
ปลัดเทศบาลตำบลพันนา

โทรศัพท์ : 0822057792
E-mail: Kai_tong66@hotmail.com ID LINE : 0822057792
นายชัยยา ไชยรบ
รองปลัดเทศบาลตำบลพันนา

โทรศัพท์ : 0611297985
ID LINE : 0611297985
นายชัยยา ไชยรบ
รองปลัดเทศบาลตำบลพันนา

โทรศัพท์ : 0611297985
ID LINE : 0611297985
นางสาวกรวรรณ พรหมศิริ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทรศัพท์: 0812641312
E-mail:jaiya28082510@gmail.com
ID LINE : 0812641312
นางสาวกรวรรณ พรหมศิริ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทรศัพท์: 0812641312
E-mail:jaiya28082510@gmail.com

ID LINE : 0812641312
นางเภาเงิน งามนา
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์: 0903423901
ID LINE : 0903423901
นางเภาเงิน งามนา
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์: 0903423901

ID LINE : 0903423901
นายจำนงค์ เมรี
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์ : 0885776933 3
ID LINE : 0885776933
นายจำนงค์ เมรี
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์ : 0885776933 3

ID LINE : 0885776933
นางสาวนงนุช วงศ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทรศัพท์ : 0866424664
ID LINE : 0866424664
นางสาวนงนุช วงศ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทรศัพท์ : 0866424664

ID LINE : 0866424664
นางจรรยภา ถามะพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทรศัพท์ : 0628105520
ID LINE : Janyapa2520
นางจรรยภา ถามะพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทรศัพท์ : 0628105520

ID LINE : Janyapa2520
นายสิงห์เดี่ยว แก้วคำศรี
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

โทรศัพท์ : 0813204789
ID LINE : 0813204789
นายสิงห์เดี่ยว แก้วคำศรี
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

โทรศัพท์ : 0813204789

ID LINE : 0813204789
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวนิภา เสนงาม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

โทรศัพท์ : 0870037735
ID LINE : 0870037735
นางสาวนิภา เสนงาม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

โทรศัพท์ : 0870037735

ID LINE : 0870037735
นายธนภัทร ทิพชาติ
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

โทรศัพท์ : 0899429280
ID LINE : 0899429280
นายธนภัทร ทิพชาติ
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

โทรศัพท์ : 0899429280

ID LINE : 0899429280
account_box สำนักปลัด
นางสาวกรวรรณ พรหมศิริ
หัวหน้าสำนักเทศบาล

โทรศัพท์ : 081-264-1312
นางสาวกรวรรณ พรหมศิริ
หัวหน้าสำนักเทศบาล

โทรศัพท์ : 081-264-1312
นางสาวนิภา เสนงาม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

โทรศัพท์ : 087-003-7735
นางสาวนิภา เสนงาม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

โทรศัพท์ : 087-003-7735
นางสาวจุฬาลักษณ์ วงศ์ประทุม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0898434423
นางสาวจุฬาลักษณ์ วงศ์ประทุม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0898434423
ว่าที่ ร.ต.ต.เพ็ญประภา พลสักขวา
นิติการชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0819644491
ว่าที่ ร.ต.ต.เพ็ญประภา พลสักขวา
นิติการชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0819644491
นางวิมลรัตน์ พลเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0854621711
นางวิมลรัตน์ พลเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0854621711
สิบเอกธนากร เพชรวิชัย
เจ้าพนักงานป้องและบรรเทาสาธารณภัย

โทรศัพท์ : 061109009
สิบเอกธนากร เพชรวิชัย
เจ้าพนักงานป้องและบรรเทาสาธารณภัย

โทรศัพท์ : 061109009
นายชูชาติ ใจซื่อ
พนักงานขับรถยนต์
นายชูชาติ ใจซื่อ
พนักงานขับรถยนต์
นายสักรินทร์ มาตขาว
พนักงานขับรถ
นายสักรินทร์ มาตขาว
พนักงานขับรถ
นายสายฝน นามวงค์
ผช.จพ.ป้องกัน
นายสายฝน นามวงค์
ผช.จพ.ป้องกัน
นางสาวนริศรา หอมจิตร
คนงานทั่วไป
นางสาวนริศรา หอมจิตร
คนงานทั่วไป
นายสุรศักดิ์ เริ่มรักษ์
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายสุรศักดิ์ เริ่มรักษ์
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายวีระยุทธ ดวงใจ
พนักงานดับเพลิง
นายวีระยุทธ ดวงใจ
พนักงานดับเพลิง
นายธีระเดช จำปาอ่อน
พนักงานดับเพลิง
นายธีระเดช จำปาอ่อน
พนักงานดับเพลิง
นายสุพล คำสอน
พนักงานดับเพลิง
นายสุพล คำสอน
พนักงานดับเพลิง
นายกรวิทย์ ชนะมาร
พนักงานดับเพลิง
นายกรวิทย์ ชนะมาร
พนักงานดับเพลิง
นางสาวอรนภา อ่อนแก้ว
จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ
นางสาวอรนภา อ่อนแก้ว
จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ
นางสาวนันทกานต์ ประทาพันธ์
จ้างเหมาปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล
นางสาวนันทกานต์ ประทาพันธ์
จ้างเหมาปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล
account_box กองคลัง
นางเภาเงิน งามนา
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์ : 0898612500
นางเภาเงิน งามนา
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์ : 0898612500
นางธนาพร สุขเสนา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางธนาพร สุขเสนา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวเปมิกา อินทรจั่น
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวเปมิกา อินทรจั่น
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางเสาวลักษณ์ อ่อนแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางเสาวลักษณ์ อ่อนแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายศุภชัย โคตรปัญญา
ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ
นายศุภชัย โคตรปัญญา
ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวสิรินาฎ ศรีสร้อย
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสิรินาฎ ศรีสร้อย
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายอภินัน เหลือหลาย
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายอภินัน เหลือหลาย
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจิตรานุช พิลา
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจิตรานุช พิลา
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพัชรากร รักษาแสง
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวพัชรากร รักษาแสง
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นายจํานงค์ เมรี
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์: 0885776933
นายจํานงค์ เมรี
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์: 0885776933
นางสาวณัฐณิสา เริ่มรักษ์
นายช่างโยธาอาวุโส
นางสาวณัฐณิสา เริ่มรักษ์
นายช่างโยธาอาวุโส
นายวิพัฒน์ คุณแก้ว
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายวิพัฒน์ คุณแก้ว
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายสมบัติ ไชยเลิศ
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายสมบัติ ไชยเลิศ
ผู้ช่วยช่างโยธา
นางสาวภัทราวดี ศิริบูรณ์
จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ
นางสาวภัทราวดี ศิริบูรณ์
จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ
account_box กองการศึกษา
นางจรรยภา ถามะพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทรศัพท์ : 0621805520
นางจรรยภา ถามะพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทรศัพท์ : 0621805520
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางอำพร หอมสร้อย
ครู ค.ศ.2
นางอำพร หอมสร้อย
ครู ค.ศ.2
นางประยอม ควรคง
ครู ค.ศ.1
นางประยอม ควรคง
ครู ค.ศ.1
นางฉวีวรรณ สาริบุตร
ครู ค.ศ.1
นางฉวีวรรณ สาริบุตร
ครู ค.ศ.1
นางเบญรัตน์ วรรณรอด
ครู ค.ศ.1
นางเบญรัตน์ วรรณรอด
ครู ค.ศ.1
นางดารารัตน์ มาตขาว
ครู ค.ศ.1
นางดารารัตน์ มาตขาว
ครู ค.ศ.1
นางศิรดา สุวรรณเขต
ครู ค.ศ.1
นางศิรดา สุวรรณเขต
ครู ค.ศ.1
นางนิภาวรรณ พรหมกุล
ครู ค.ศ.1
นางนิภาวรรณ พรหมกุล
ครู ค.ศ.1
นางสาวนริศรา ดรุณพันธ์
ผช.ครูดูแลเด็ก
นางสาวนริศรา ดรุณพันธ์
ผช.ครูดูแลเด็ก
นายสุภาพ คุณละ
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายสุภาพ คุณละ
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางโกสม กาสีคุณ
จ้างเหมา ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางโกสม กาสีคุณ
จ้างเหมา ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิภารัตน์ อรรถสาร
จ้างเหมา ผช.ครูผู้ดูแล
นางสาววิภารัตน์ อรรถสาร
จ้างเหมา ผช.ครูผู้ดูแล
นางสาวณัฐชยา นามเสน
จ้างเหมา ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวณัฐชยา นามเสน
จ้างเหมา ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเยาวลักษณ์ บุตรแดง
จ้างเหมา ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเยาวลักษณ์ บุตรแดง
จ้างเหมา ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางสาวนงนุช วงศ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทรศัพท์ : 0866424664
นางสาวนงนุช วงศ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทรศัพท์ : 0866424664
นายธนภัทร ทิพชาติ
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

โทรศัพท์ : 0899429280
นายธนภัทร ทิพชาติ
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

โทรศัพท์ : 0899429280
นางสาวศุภรัตน์ แก้วกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทรศัพท์ : 0821145233
นางสาวศุภรัตน์ แก้วกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทรศัพท์ : 0821145233
account_box กองส่งเสริมการเกษตร
นายสิงห์เดี่ยว แก้วคำศรี
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

โทรศัพท์: 0813204789
นายสิงห์เดี่ยว แก้วคำศรี
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

โทรศัพท์: 0813204789
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
นางสาวชไมพร สินอยู่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวชไมพร สินอยู่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายศิริศักดิ์ พงศ์สิทธิศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทรศัพท์ : 0885721158
นายศิริศักดิ์ พงศ์สิทธิศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทรศัพท์ : 0885721158
นายวิชัย โสภิรักษ์
พนักงานขับรถกู้ชีพ
นายวิชัย โสภิรักษ์
พนักงานขับรถกู้ชีพ
นายนัทธพงศ์ จันทอง
พนักงานขับรถกู้ชีพ
นายนัทธพงศ์ จันทอง
พนักงานขับรถกู้ชีพ
นายทรงศักดิ์ ไชยบุตร
พนักงานขับรถกู้ชีพ
นายทรงศักดิ์ ไชยบุตร
พนักงานขับรถกู้ชีพ
นายชลิตร ต้นเตย
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย
นายชลิตร ต้นเตย
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย
นายฤทธิรงค์ สารบุตร
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย
นายฤทธิรงค์ สารบุตร
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย
นายพนมไพร ทองขาว
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย
นายพนมไพร ทองขาว
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย
นายยศพล คนเที่ยง
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย
นายยศพล คนเที่ยง
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
ร้อยตำรวจตรีสุรพล สุวรรณเขต
นายกเทศมนตรีตำบลพันนา
ร้อยตำรวจตรีสุรพล สุวรรณเขต
นายกเทศมนตรีตำบลพันนา
นายไกรทอง นามกาสา
ปลัดเทศบาลตำบลพันนา
นายไกรทอง นามกาสา
ปลัดเทศบาลตำบลพันนา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง