เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลพันนา หมู่ที่ 2 ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47240 หมายเลขโทรศัพท์./โทรสาร 0 - 4272-9392มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
folder สายทั่วไป
folder สายบริหาร
folder สายวิชาการ
folder สายอำนวยการ
folder บริหารท้องถิ่น
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 233
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลพันนา
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
photo ข่าวประชาสัมพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
photo ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการจ่ายเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลพันนา เรื่อง เชิญชวนเสนอขายที่ดิน จำนวนเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 10 ไร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลพันนา เรื่อง กำหนดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อบริหารจัดการ ประกาศเทศบาลตำบลพันนา เรื่อง กำหนดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อบริหารจัดการขยะ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ( ตัวอย่าง ) หนังสือมอบอำนาจ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
photo ขอประชาสัมพันธ์จากสำนักทะเบียนอำเภอสว่างแดนดิน การหยุดให้บริการ ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลพันนา เรื่อง เชิญขวนเสนอขายที่ดิน จำนวนเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๑๐ ไร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลพันนา เรื่อง กำหนดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการจัดซื้อที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลพันนา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลพันนา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง (ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
photo ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
photo สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
photo ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการรายใหม่ เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอขึ้นทะเบียน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
photo ประชาสัมพันธ์การออกตรวจสอบสถานะการมีชีวิตอยู่ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลพันนา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
1 - 20 (ทั้งหมด 40 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ร้อยตำรวจตรีสุรพล สุวรรณเขต
นายกเทศมนตรีตำบลพันนา
ร้อยตำรวจตรีสุรพล สุวรรณเขต
นายกเทศมนตรีตำบลพันนา
นายไกรทอง นามกาสา
ปลัดเทศบาลตำบลพันนา
นายไกรทอง นามกาสา
ปลัดเทศบาลตำบลพันนา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง