เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลพันนา หมู่ที่ 2 ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47240 หมายเลขโทรศัพท์./โทรสาร 0 - 4272-9392มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
folder สายทั่วไป
folder สายบริหาร
folder สายวิชาการ
folder สายอำนวยการ
folder บริหารท้องถิ่น
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 189
account_box กองช่าง
นายจํานงค์ เมรี
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์: 0885776933
นายจํานงค์ เมรี
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์: 0885776933
นางสาวณัฐณิสา เริ่มรักษ์
นายช่างโยธาอาวุโส
นางสาวณัฐณิสา เริ่มรักษ์
นายช่างโยธาอาวุโส
นายวิพัฒน์ คุณแก้ว
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายวิพัฒน์ คุณแก้ว
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายสมบัติ ไชยเลิศ
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายสมบัติ ไชยเลิศ
ผู้ช่วยช่างโยธา
นางสาวภัทราวดี ศิริบูรณ์
จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ
นางสาวภัทราวดี ศิริบูรณ์
จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ร้อยตำรวจตรีสุรพล สุวรรณเขต
นายกเทศมนตรีตำบลพันนา
ร้อยตำรวจตรีสุรพล สุวรรณเขต
นายกเทศมนตรีตำบลพันนา
นายไกรทอง นามกาสา
ปลัดเทศบาลตำบลพันนา
นายไกรทอง นามกาสา
ปลัดเทศบาลตำบลพันนา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง