เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลพันนา หมู่ที่ 2 ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47240 หมายเลขโทรศัพท์./โทรสาร 0 - 4272-9392มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
folder สายทั่วไป
folder สายบริหาร
folder สายวิชาการ
folder สายอำนวยการ
folder บริหารท้องถิ่น
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 210
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายไกรทอง นามกาสา
ปลัดเทศบาลตำบลพันนา

โทรศัพท์ : 0822057792
E-mail: Kai_tong66@hotmail.com ID LINE : 0822057792
นายไกรทอง นามกาสา
ปลัดเทศบาลตำบลพันนา

โทรศัพท์ : 0822057792
E-mail: Kai_tong66@hotmail.com ID LINE : 0822057792
นายชัยยา ไชยรบ
รองปลัดเทศบาลตำบลพันนา

โทรศัพท์ : 0611297985
ID LINE : 0611297985
นายชัยยา ไชยรบ
รองปลัดเทศบาลตำบลพันนา

โทรศัพท์ : 0611297985
ID LINE : 0611297985
นางสาวกรวรรณ พรหมศิริ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทรศัพท์: 0812641312
E-mail:jaiya28082510@gmail.com
ID LINE : 0812641312
นางสาวกรวรรณ พรหมศิริ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทรศัพท์: 0812641312
E-mail:jaiya28082510@gmail.com

ID LINE : 0812641312
นางเภาเงิน งามนา
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์: 0903423901
ID LINE : 0903423901
นางเภาเงิน งามนา
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์: 0903423901

ID LINE : 0903423901
นายจำนงค์ เมรี
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์ : 0885776933 3
ID LINE : 0885776933
นายจำนงค์ เมรี
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์ : 0885776933 3

ID LINE : 0885776933
นางสาวนงนุช วงศ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทรศัพท์ : 0866424664
ID LINE : 0866424664
นางสาวนงนุช วงศ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทรศัพท์ : 0866424664

ID LINE : 0866424664
นางจรรยภา ถามะพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทรศัพท์ : 0628105520
ID LINE : Janyapa2520
นางจรรยภา ถามะพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทรศัพท์ : 0628105520

ID LINE : Janyapa2520
นายสิงห์เดี่ยว แก้วคำศรี
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

โทรศัพท์ : 0813204789
ID LINE : 0813204789
นายสิงห์เดี่ยว แก้วคำศรี
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

โทรศัพท์ : 0813204789

ID LINE : 0813204789
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวนิภา เสนงาม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

โทรศัพท์ : 0870037735
ID LINE : 0870037735
นางสาวนิภา เสนงาม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

โทรศัพท์ : 0870037735

ID LINE : 0870037735
นายธนภัทร ทิพชาติ
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

โทรศัพท์ : 0899429280
ID LINE : 0899429280
นายธนภัทร ทิพชาติ
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

โทรศัพท์ : 0899429280

ID LINE : 0899429280
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ร้อยตำรวจตรีสุรพล สุวรรณเขต
นายกเทศมนตรีตำบลพันนา
ร้อยตำรวจตรีสุรพล สุวรรณเขต
นายกเทศมนตรีตำบลพันนา
นายไกรทอง นามกาสา
ปลัดเทศบาลตำบลพันนา
นายไกรทอง นามกาสา
ปลัดเทศบาลตำบลพันนา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง