เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลพันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
สำนักงานเทศบาลตำบลพันนา : 042-729392
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 042-729500
งานกู้ชีพกู้ภัย : 042-707822 081-3817988

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลพันนา เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพันนา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพันนา สมันสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพันนา สมันสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลต าบลพันนา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file นัดประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ ๑ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกำศเรียกประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ ๑ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลพันนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
photo รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
photo รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
photo รายงานการประชมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
photo รายงานการประชุมสัมยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 27/4/2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพันนา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2


× เทศบาลตำบลพันนา