messager
 
เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลพันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
สำนักงานเทศบาลตำบลพันนา : 042-729392
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 042-729500
งานกู้ชีพกู้ภัย : 042-707822 081-3817988

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
find_in_page สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ ฯ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ ฯ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ ฯ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ ฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การฯ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน เมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การปกส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2

× เทศบาลตำบลพันนา