เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
insert_drive_file มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลพันนา เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลพันนา เรื่อง การแต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็นราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลพันนา เรื่องการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลพันนา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลพันนา เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้แก่รองนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลพันนา