เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลพันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
สำนักงานเทศบาลตำบลพันนา : 042-729392
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 042-729500
งานกู้ชีพกู้ภัย : 042-707822 081-3817988

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262
insert_drive_file มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลพันนา เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลพันนา เรื่อง การแต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็นราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลพันนา เรื่องการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลพันนา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลพันนา เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้แก่รองนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลพันนา