เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลพันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
สำนักงานเทศบาลตำบลพันนา : 042-729392
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 042-729500
งานกู้ชีพกู้ภัย : 042-707822 081-3817988

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder การแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะฯ
photo จากปัญหาการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่ทำให้บ้านเมืองดูไม่สะอาดและขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file สรุป มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบน​ทางสาธารณะ โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.6 / ว 554 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบน​ทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 109
photo ประกาศเทศบาลตำบลพันนา เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 112
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลพันนา