เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตำบลพันนา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านเบี้ยยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file คู่มือแนวทางการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ (บริหารงานทั่วไป) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file คู่มือการประชุมสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
insert_drive_file คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลพันนา