เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
insert_drive_file สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขึ้นทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการการดำเนินงานของศูนย์ยุตธิรรมตำบลพันนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการการชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการการแจ้งเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการการจดทะเบียนพาณิชย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file รายงานสรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลพันนา