เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลพันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
สำนักงานเทศบาลตำบลพันนา : 042-729392
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 042-729500
งานกู้ชีพกู้ภัย : 042-707822 081-3817988

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
insert_drive_file สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
insert_drive_file สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
insert_drive_file สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขึ้นทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
insert_drive_file สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการการดำเนินงานของศูนย์ยุตธิรรมตำบลพันนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
insert_drive_file สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการการชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
insert_drive_file สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการการแจ้งเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
insert_drive_file สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการการจดทะเบียนพาณิชย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file รายงานสรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลพันนา