เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลพันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
สำนักงานเทศบาลตำบลพันนา : 042-729392
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 042-729500
งานกู้ชีพกู้ภัย : 042-707822 081-3817988

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed โครงการขุดขนย้ายดินลูกรังออกจากสระหลวงหนองหอยคัน บ้านหนองหอยคัน หมู่ที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed โครงการก่อสร้างชานพักระเบียงราวกันตกหลังศาลเจ้าแม่นางคำ บ้านพันนาใต้ หมู่ที่ 10
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed โครงการปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพันนา
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed โครงการก่อสร้างศาลาพักคอยสาธารณะ ศาลเจ้าแม่นางคำ บ้านพันนาใต้ หมู่ที่ 10
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป พร้อมฝาปิดราง บ้านคำตานา หมู่ที่ 6 (สายบ้านนายปรีชา อักษรดี-โรงเรียนบ้านคำตานา)
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นที่บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลพันนา (รายที่ 2)
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed โครงการปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพันนา
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านพันนา หมู่ที่ 1 (สายร้าน ส.เจริญการไฟฟ้า-ลำน้ำยาม)
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านพันนานคร หมู่ที่ 12 (สายบ้านพันนานคร-ห้วยคำอ้อ)
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลพันนา บ้านโมน หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหอยคัน หมู่ที่ 7 (สายบ้านหนองหอยคัน-บ้านถ่อน)
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองปลาเข็ง หมู่ที่ 8 (สายหนองปลาเข็ง-บ้านสร้างแป้น)
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมือทอง หมู่ที่ 11 จากร้าน 104-บ้านนายเสวียน ทุมรักษ์
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ยาว หมู่ที่ 9 (ตลาดยาง-บ้านหนองหอยคัน)
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลาเข็ง หมู่ที่ 8 (บ้านนายกาญจ์ ทุมวงศ์-สามแยกบ้านหนองปลาเข็ง สร้างแป้น)
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหอยคัน หมู่ที่ 7 (สายบ้านหนองหอยคัน-ถนนสายพันนาหนองแสง)
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำตานา หมู่ที่ 6 สายวัดพุฒาราม-สามแยกบาดาลเก่า (นาพ่อรอง)
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถ่อน หมู่ที่ 3 (พันนา-ดอนเขือง ช่วงนานายสนธยา วรรณรอด-นานางบังอร แสงสี)
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโมน หมู่ที่ 2 จากบ้านนายประจิม สมบัติศรี-บ้านแม่กอง ไชยคุณ
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพันนา หมู่ที่ 1 จากบ้านนางปรียา สุวรรณเขต-วัดดอนกรรม
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านถ่อน หมู่ที่ 3 (บ้านนายบุญเติม ศรีประชัย-ศูนย์สาธิตการตลาด)
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านพันนาใต้ หมู่ที่ 10 (บ้านนายบังจันทร์ มิ่งคำ-ถนนสายพันนา-หนองแสง)
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านงิ้ว หมู่ที่ 4 (สายแยกศาลเจ้าป่ตา-แยกบ้านนายสุรศักดิ์ เริ่มรักษ์)
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านงิ้ว หมู่ที่ 4 (ศาลาประชาคม-บ้านหนองหอยคัน)
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโมน-บ้านแย้
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแย้ หมู่ที่ 5-ถนนนิตโย
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพันนาใต้ หมู่ที่ 10 สายโรงน้ำพันนาน้ำดื่ม-นานายวรินทร์ คำตานิตย์ ตำบลพันนา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 733.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,932.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed โครงการปรับปรุงห้องประชุมสุรสุวรรณ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนเขือง-บ้านพันนา (ช่วงบ้านงิ้ว-ประปาบ้านงิ้ว) หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพันนา หมู่ที่ 1 ภายในวัดดอนกรรม เริ่มจากหน้าศาลาการเปรียญ-ไปจนถึงประตูวัดฝั่งทิศตะวันตก
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมือทอง หมู่ที่ 11 (สายสะพานลำน้ำยาม-ฝายน้ำล้น)
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไผ่ยาว หมู่ที่ 9 (จากบ้านนางวิลัญยุภา เข้าไปทางทิศใต้)
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed โครงการปรับปรุงห้องประชุมสุรสุวรรณ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed อาหารเสริม (นม) พาสเจอไรส์ชนิดจืด ขนาดบรรจุถุง 200 ซี.ซี. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลพันนา ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2566-9 มิถุนายน 2566 รวมทั้งสิ้น 17 วันทำการ
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed อาหารเสริมนมพร้อมดื่มพาสเจอไรส์ รสจืดขนาดบรรจุถุง 200 ซี.ซี. สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลพันนา ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2566-9 มิถุนายน 2566 รวมทั้งสิ้น 17 วันทำการ
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed วัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามหนองสามัคคี
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed วัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโมน
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพันนาใต้ หมู่ที่ 10 สายโรงน้ำพันนาน้ำดื่ม-นานายวรินทร์ คำตานิตย์ ตำบลพันนา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 733.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,932.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed วัสดุก่อสร้างทาสีรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามหนองสามัคคี
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed วัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันนา
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed วัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในกิจการประปาที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลพันนา
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มน้ำขนาด 200 วัตต์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลพันนา
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed วัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการกองสวัสดิการสังคม
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed วัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการกองสวัสดิการสังคม
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานเทศบาลตำบลพันนา
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed รถยนต์ส่วนกลางเทศบาลตำบลพันนา ทะเบียน บฉ 5921 สน ระยะทางที่เข้าซ่อมบำรุง 336,264 กิโลเมตร
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed วัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมบริการเปลี่ยนถ่าย เพื่อซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางเทศบาลตำบลพันนา ทะเบียน บฉ 5921 สน
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed วัสดุก่อสร้างเพื่อติดตั้งและปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารสำนักงานและงานอื่นๆภายในสำนักงานเทศบาลตำบลพันนา
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
1 - 50 (ทั้งหมด 89 รายการ) 1 2


× เทศบาลตำบลพันนา